js金沙6629

物资采购类
您现在的位置:首页 >> 招标投标 >> 补遗书及控制价 >> 物资采购类 >> 正文
广西右江鱼梁库区里拉沟水面光伏项目光伏组件采购招标文件补遗书(02)
来源: 发布时间:2018-04-25 点击量:
 
招标及合同编号:XJGF2018-GF05-12
各潜在投标人:
现对《广西右江鱼梁库区里拉沟水面光伏项目光伏组件采购招标文件》(招标及合同编号:XJGF2018-GF05-12)作如下补遗:
一、投标文件递交截止时间变更为:2018年5月16日10:00。
二、因招标文件内容调整,已购买招标文件的潜在投标人,请持购买招标文件付款凭证到招标代理机构领取新的招标文件。
 
招标人:广西js金沙6629集团投资股份有限公司
招标代理机构:广西金海交通咨询有限公司
                                                                        2018年4月25日